Руководство пользователя AEG A52010GNW0 Freezer

Руководство пользователя для устройства AEG A52010GNW0 Freezer

Руководство пользователя AEG A52010GNW0 Freezer

Извлечение содержимого

Содержание резюме на странице нет 1

A52010GNW0NLENFRDEVRIEZERFREEZERCONGÉLATEURGEFRIERGERÄTGEBRUIKSAANWIJZINGUSER MANUALNOTICE D'UTILISATIONBENUTZERINFORMATION2173247

Содержание резюме на странице нет 2

2VOOR PERFECTE RESULTATENBedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpenom vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die hetleven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niethebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaalvan kunt profiteren.ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELENIn de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEGmooi te houden en perfect te laten f

Содержание резюме на странице нет 3

Inhoud3INHOUD478891011131316VeiligheidsinformatieBedieningspaneelHet eerste gebruikDagelijks gebruikNuttige aanwijzingen en tipsOnderhoud en reinigingProblemen oplossenTechnische gegevensMontageHet milieuIn deze gebruiksaanwijzing worden devolgende symbolen gebruikt:Belangrijke informatie over uw persoonlijkeveiligheid en informatie over het voorkomenvan schade aan het apparaat.Algemene informatie en tipsMilieu-informatieWijzigingen voorbehouden

Содержание резюме на странице нет 4

4VeiligheidsinformatieVEILIGHEIDSINFORMATIEIn het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het vanbelang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die hetapparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar d

Содержание резюме на странице нет 5

Veiligheidsinformatie5Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van hetapparaat niet beschadigd zijn geraakt.Indien het koelcircuit beschadigd is:– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of eenelektrische schok veroorzake

Содержание резюме на странице нет 6

6Veiligheidsinformatie• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.Onderhoud en reiniging• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik eenkunststof schraper.• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te

Содержание резюме на странице нет 7

Bedieningspaneel7Bescherming van het milieuDit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuiten evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij hetnormale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaatmoet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan deachterkant bij de warm

Содержание резюме на странице нет 8

8Het eerste gebruikFast Freeze-functie in en uitDruk om de functie Fast Freeze te activeren op de schakelaar Fast Freeze.Het Fast Freeze lampje gaat brandenAlarm hoge temperatuurIn het geval van een abnormale stijging van de temperatuur in de vriesruimte (bijv. stroomuitval) gaat het alarmlampje branden.Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit.HET EERSTE GEBRUIKDe binnenkant schoonmakenVoordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnen

Содержание резюме на странице нет 9

Nuttige aanwijzingen en tips9OntdooienDiepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of opkamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodigis.Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPSNormale bedrijfsgeluiden• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel doo

Содержание резюме на странице нет 10

10Onderhoud en reiniging• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder langhoudbaar;• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan dehuid vastvriezen;• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoelang het al bewaard is;Tips voor het bewaren van ingevrore

Содержание резюме на странице нет 11

Problemen oplossen11Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die indit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen debuitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.OntdooienUw apparaat is rijpvrij. Dit betekent dat er geen rijp gevormd wordt als

Содержание резюме на странице нет 12

12Problemen oplossenProbleemMogelijke oorzaakDe kamertemperatuur is tehoog.Verlaag de kamertemperatuur.De Fast Freeze -functie is ingeschakeld.Zie " Fast Freeze -functie".De temperatuur in de vrie- De temperatuurregelaar is nietzer is te laag.goed ingesteld.De Fast Freeze -functie is ingeschakeld.De temperatuur in de vrie- De temperatuurregelaar is nietzer is te hoog.goed ingesteld.Er is te veel rijp.OplossingStel een hogere temperatuur in.Zie " Fast Freeze -functie".Stel een lagere temperatuur

Содержание резюме на странице нет 13

Technische gegevens13TECHNISCHE GEGEVENSAfmetingenHoogte1540 mmBreedte595 mmDiepte658 mmTijdsduur30 uurVoltage230 - 240 VFrequency50 HzDe technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaaten op het energielabel.MONTAGEWAARSCHUWING!Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.OpstellingInstalleer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur ove

Содержание резюме на странице нет 14

14MontageBA20 mmHet apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaanworden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de luchtvrij kan circuleren aan de achterkant van de kast.Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten minste100 mm bedragen om optimale prestaties te garanderen. Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbar

Содержание резюме на странице нет 15

Montage15Waterpas zettenZorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan devoorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.Omkeerbaarheid van de deurOm de volgende handelingen uit te voeren, raden we aan dit te doen met de hulp van iemand anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:• Trek de st

Содержание резюме на странице нет 16

16Het milieuAB• Schroef de pen (A) los en monteer dezeweer aan de tegenoverliggende kant.• Verwijder de afdekking (B) en plaats hetaan de tegenoverliggende kant.• Schroef de onderste scharnieren vast.• Plaats de plint terug.• Zet het apparaat rechtop.• Bevestig de handgreep aan de anderekant en plaats de kunststof plugs in hetzakje van de gebruiksaanwijzing in degaatjes.• Voer een eindcontrole uit en verzeker uervan dat:– alle schroeven zijn aangedraaid.– De deur goed open en d

Содержание резюме на странице нет 17

17FOR PERFECT RESULTSThank you for choosing this AEG product. We have created it to give youimpeccable performance for many years, with innovative technologies that helpmake life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Pleasespend a few minutes reading to get the very best from it.ACCESSORIES AND CONSUMABLESIn the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEGappliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range ofaccessories desi

Содержание резюме на странице нет 18

18ContentsCONTENTS19222323242526272730Safety informationControl panelFirst useDaily useHelpful hints and tipsCare and cleaningWhat to do if…Technical dataInstallationEnvironmental concernsThe following symbols are used in this usermanual:Important information concerning yourpersonal safety and information on how toavoid damaging the appliance.General information and tipsEnvironmental informationSubject to change without notice

Содержание резюме на странице нет 19

Safety information19SAFETY INFORMATIONIn the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first usingthe appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoidunnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone

Содержание резюме на странице нет 20

20Safety information– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damageto the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.WARNING!Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certifiedservice agent or qualified service personnel to avoid hazard.1.2.••••Power cord must not be lengthened.Make sure that the power plug is not squashed o

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ